Головна » 2011 » Сентябрь » 22 » АНАЛІЗ УРОКУ
14:50
АНАЛІЗ УРОКУ
   Предметом аналізу є урок як ціле. Такий аналіз можуть робити всі його учасники-суб'єкти: учитель, учні, присутні на уроці педагоги і т.д. Вони можуть це робити письмово або усно, окремо або за групами, відразу після уроку або через деякий час. Цілі аналізу можуть задаватися зовнішніми рамками або самостійно формулюватися кожним суб'єктом уроку. Наприклад, аналізу піддається відповідність змісту уроку його цілям, концепції вчителя або програмі школи. Або аналізується комунікативна складова уроку. При будь-якому напрямку аналізу відбувається виявлення методичних, дидактичних та інших особливостей уроку, що визначають його призначення, роль і результативність в навчальному процесі. Аналіз проводиться на основі тієї чи іншої педагогічної позиції (концепції). Продуктом аналізу є, як правило, позитивні сторони уроку, його недоліки, висновки, побажання. Для проведення аналізу уроку існують різні алгоритми, плани, пам'ятки тощо.

Приклад структури аналізу уроку:

I.  Загальні відомості про урок
   Дата проведення, школа, клас, прізвище, ім'я та по батькові вчителя, предмет, кількість учнів за списком, кількість присутніх, порядковий номер уроку, де проводиться (у класі, кабінеті, лабораторії, майстерні).
    Обстановка в класі: чистота, освітленість, провітреність, готовність учнів до навчання. Організація уваги і готовності учнів до роботи. Тривалість організаційного етапу.
    Тема і мета уроку.

II.Тип і структура уроку
    Доцільність вибору типу і структури уроку стосовно теми і дидактич-иоїмети заняття. Послідовність окремих етапів уроку. Усвідомлення учнями виконаних домашніх завдань. Ліквідація виявлених недоліків. Оцінювання знань, умінь і навичок учнів. Розподіл часу на уроці. Підбиття підсумків і завершення уроку. Своєчасність домашнього завдання.

III.  Зміст уроку
    Тема уроку та її відповідність змісту навчальної програми. Актуалізація І корекція опорних понять. Зв'язок із попереднім матеріалом, життям і досвідом учнів. Ефективність використання наочності і ТЗН; проблемність навчання; організація активного мислення. Ефективність методів і прийомів закріплення знань, організація колективних та індивідуальних форм роботи, в тому числі зі слабкими учнями. Актуалізація почуттів і опорних знань.
     Ефективність сприйняття й усвідомленості, рівень засвоєння нового матеріалу учнями.

IV.  Методи і прийоми навчання на уроці
    Які методи І прийоми застосовував учитель на уроці?
    Чи відповідали вони змісту навчального матеріалу, меті і завданням уроку та віковим особливостям учнів?
    Як дотримувався учитель головних вимог до уроку (виховних, дидактичних, психологічних, санітарно-гігієнічних)? Як здійснювались на уроці дидактичні принципи?
    Взаємозв'язок репродуктивної і творчої активності й пізнавальної самостійності учнів на уроці. Як розвивалися на уроці спостережливість і логічне мислення учнів? Чи використовувалися прийоми порівняння, протиставлення, узагальнення й систематизації? Як формувалися в учнів уміння вчитися, використовувати наукову інформацію? Прийоми забезпечення зворотного зв'язку для керування процесом засвоєння. Формування в учнів пізнавального інтересу і навичок самоконтролю.
    Оцінювання знань учнів. Чи було здійснено Індивідуалізацію та диференціацію навчальних завдань? Обсяг домашнього завдання.

V. Поведінка учнів на уроці
    Якою мірою учні залучені до активної розумово-пізнавальної праці? Спрямованість і сконцентрованість їхньої уваги. Дисципліна учнів на різних етапах уроку й методи та прийоми реагування вчителя на випадки порушення її. Ставлення учнів до вчителя. Прояви організаційної й пізнавальної самостійності учнів.

VI.  Поведінка вчителя на уроці
    Уміння володіти увагою класу, організовувати його роботу, підвищувати активність, інтерес, увагу, тримати дисципліну, враховувати індивідуальні особливості кожного учня.
    Стиль і тон у роботі (жвавий, рішучий, повільний, байдужий). Педагогічний такт. Спостережливість, вдумливість, витримка, винахідливість, емоційність.
    Зовнішній вигляд. Культура мовлення, поза, міміка, жестикуляція, охайність. Чи користується авторитетом в учнів?

VII. Висновки і пропозиції
    Досягнення мети. Виконання плану уроку. Обсяг і якість знань учнів. Виховне, освітнє і розвивальне значення уроку. Що цінного Із цього уроку можна взяти для себе або рекомендувати для впровадження в практику інших учителів? Поради вчителю, як закріпити й удосконалити позитивні моменти уроку чи подолати недоліки.

Переглядів: 8494 | Додав: Аня | Рейтинг: 3.7/3