Головна » Статті » Завдання для учнів

СЛОВНИК ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ ТА ТЕРМІНІВ. 11 клас
Аналог  - те, в чому виявляється схожість

Асоціація - зв'язок, що виникає між двома психологічними утвореннями чи процесами (наприклад, образу схожої людини то тієї, яку ви бачите в цей час)

Балістика -розділ теоретичної механіки, що вивчає рух важкого тіла, кинутого під кутом до горизонту

Винахід  - це те, що винайдене, зовсім нове, невідоме до цього

Емпатія - здатність відчувати почуття іншого

Інтуїція (від лат. Intueri - всматріваніе) - це здатність безпосередньо, не вдаючись до розгорнутих міркувань, знаходити відповіді на складні питання, осягати істину, здогадуючись про неї. Інтуїція - стрибок розуму, не обтяженого кайданами суворого міркування

Конструювання - процес створення конструктором проекту певного об'єкта техніки

Критерії - підстава для оцінки, визначення або класифікація чогось

Локальний - який не виходить за певні мехі вдосконалення

Локалізувати - обмежувати певним місцем, не допускати поширення чого-небудь

Метод творчого і критичного мислення (метод вирішення творчих завдань) - творче мислення розглядається як альтернатива не репродуктивному (продуктивне — репродуктивне), а так званому критичному мисленню, звідси і його розуміння й визначення. Творче мислення — це мислення, результатом якого є відкриття принципово нового чи удосконаленого вирішення того чи іншого завдання. Критичне мислення являє собою перевірку запропонованих рішень з метою визначення області їхнього можливого застосування. Творче мислення спрямоване на створення нових ідей, а критичне виявляє їхні недоліки й дефекти.

Механік  - той, хто стежить за роботою машин і механізмів, лагодить їх

Модифікація  - видозміна предмета, що характеризується появою нових ознак

Новизна - усе нове, нещодавно пізнане, що раніше було невідомим, непізнаним

Оттожнення  - визнання яких-небудь явищ, подій, понять однаковими, подібними


Проектування - діяльність, під час якої обгрунтовується й розробляється проект

Етапи проектування виробу:
     1) Організаційно-підготовчий
     2) Конструкторський
     3) Технологічний
     4) Завершальний


Прототип  - те, що є попередником, взірцем чогось іншого

Раціоналізація - організація яко=небудь діяльності більш доцільними, раціональними способами

Синектика
- один із методів підвищення творчої продуктивності, спрямований на подолання стереотипів у мисленні


Стереотип  - те, що часто повторюється, стало звичним і чого дотримуються, наслідують у своїй діяльності

Технолог - фахівець із технології у певній галузі

Категорія: Завдання для учнів | Додав: Аня (04.10.2011)
Переглядів: 1423 | Рейтинг: 0.0/0