Форматы файлов являются неотъемлемой частью компьютера, который использует их для того, чтобы знать, какая программа представит данный документ.
... Читать дальше »

Просмотров: 786 | Добавил: Аня | Дата: 05.12.2011

Основи алгоритмізації та програмування

Алгоритм
– це скінченна послідовність команд (вказівок), що визначає, які дії та в якому порядку потрібно виконати, щоб досягти поставленої мети.


Дискретність (лат. discretus – розділений, розривний) алгоритму означає, що його виконання зводиться до виконання окремих дій (кроків) у певній послідовності.

... Читать дальше »

Просмотров: 1343 | Добавил: Аня | Дата: 25.09.2011

   Предметом аналізу є урок як ціле. Такий аналіз можуть робити всі його учасники-суб'єкти: учитель, учні, присутні на уроці педагоги і т.д. Вони можуть це робити письмово або усно, окремо або за групами, відразу після уроку або через деякий час. Цілі аналізу можуть задаватися зовнішніми рамками або самостійно формулюватися кожним суб'єктом уроку. Наприклад, аналізу піддається відповідність змісту уроку його цілям, концепції вчителя або програмі школи. Або аналізується комунікативна складова уроку. При будь-якому напрямку аналізу відбувається виявлення методичних, дидактичних та інших особливостей уроку, що визначають його призначення, роль і результативність в навчальному процесі. Аналіз проводиться на основі тієї чи іншої педагогічної позиції (к ... Читать дальше »

Просмотров: 8752 | Добавил: Аня | Дата: 22.09.2011

         Опорний конспект є вторинним текстом, оскільки в ньому в стислій формі передаються основні відомості оригінального тексту. При цьому можуть використовуватися скорочення, різні знаки, символи, графічні виділення. Часто опорний конспект являє собою малюнок або схему, іноді таблицю.
Стислість у викладі та ємність змісту опорного конспекту дозволяють без особливих зусиль звертатися до нього багато разів протягом усього періоду навчання. Коефіцієнт корисної дії роботи з опорним конспектом підвищується «ефектом записної книжки», коли по одному або декільком термінам з понятійного апарату певної навчальної теми можливе відновлення в пам'яті основного обсягу матеріалу, вивченого з цієї теми.
    Оп ... Читать дальше »

Просмотров: 2544 | Добавил: Аня | Дата: 11.09.2011

        При вивченні будь-якої комп’ютерної прогарами більша частина навчального часу відводиться практичній роботі на ПК.

     Практична робота це вид навчального заняття, на якому викладач організовує детальний розгляд окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання учнями сформульованих завдань.

... Читать дальше »


Просмотров: 3660 | Добавил: Аня | Дата: 11.09.2011