ПРАКТИЧНІ РОБОТИ З ТЕМИ ЕЛЕКТРОННІ ТАБЛИЦІ EXCEL

  • Форматування даних, комірок і діапазонів комірок
Мета: сформувати навички форматування даних, комірок, діапазонів комірок в електронній таблиці
  • Використання найпростіших формул
Мета: сформувати вміння вводити дані в комірки, створювати посилання та обчислювати за допомогою формул
  • Створення та заповнення електронних таблиць
Мета: засвоєння основним можливостей та призначення програми MS Excel, поняття книги, аркуша, рядка, стовпця, комірки, активної комірки, її вмісту та адреси; сформувати навички введення даних в активну комірку, редагування