КОМП'ЮТЕРНІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ


     Електронні презентації можна розглядати як дидактичний засіб навчання, а мультимедійний проектор або інтерактивну дошку як технічні засоби, що дозволяють показувати презентації в класі. Електронну презентацію можна віднести до електронних навчальних посібників, але тільки із застереженням: електронні навчальні посібники розглядаються як самостійні засоби навчання, а презентація - допоміжне, використовуване учителем на уроці й вимагає його коментарів і доповнень. Під електронною презентацією ми розуміємо логічно пов'язану послідовність слайдів, об'єднану однією тематикою та спільними принципами оформлення.

    Також можна створювати мультимедійні опори, на яких з’являється не вся інформація одночасно, а послідовно, по ходу розповіді вчителя або відтворення навчального матеріалу при відповіді учня.

   Епоха інформаційного суспільства вимагає оперативної роботи з великими блоками інформації, їх швидкої обробки, вмілого стиснення. Якийсь візуальний ряд швидше запам'ятовується учнями, ніж звичайний текст. Педагогічні довідники дають таке визначення опорного сигналу: ОПОРНИЙ СИГНАЛ - засіб наочності (схема, малюнок, креслення, криптограма), що містить необхідну навчальну інформацію для довготривалого запам'ятовування, оформлену за правилами мнемоніки (мистецтва запам'ятовування).