ОПОРНІ КОНСПЕКТИ
         Опорний конспект є вторинним текстом, оскільки в ньому в стислій формі передаються основні відомості оригінального тексту. При цьому можуть використовуватися скорочення, різні знаки, символи, графічні виділення. Часто опорний конспект являє собою малюнок або схему, іноді таблицю.
Стислість у викладі та ємність змісту опорного конспекту дозволяють без особливих зусиль звертатися до нього багато разів протягом усього періоду навчання. Коефіцієнт корисної дії роботи з опорним конспектом підвищується «ефектом записної книжки», коли по одному або декільком термінам з понятійного апарату певної навчальної теми можливе відновлення в пам'яті основного обсягу матеріалу, вивченого з цієї теми.
    Опорний конспект складається учителем для учнів (щоб діти засвоїли подану в ньому інформацію) або дітьми (тоді вчитель оцінить, наскільки вони зрозуміли прочитаний чи почутий вихідний текст) або спільними зусиллями вчителя і дітей в діалозі (для створення атмосфери пошуку, маленького відкриття).
    На даний момент існує багато визначень опорного конспекту, але ми розглянемо декілька з них:
  • Під опорним конспектом розуміється особливий вид графічної наочності, що представляє собою конспективно схематичне зображення, яке відбиває основні одиниці змісту навчального матеріалу.
  • Опорний конспект являє собою схематично-розгорнутий, лаконічно й чітко викладений базовий план уроку. Він включає основні схеми, малюнки, визначення, назви, прізвища, дати, причинно-наслідкові зв'язки, висновки з досліджуваної теми.
  • Опорний конспект являє собою наочну схему, в якій відображена інформація, яка підлягає засвоєнню, представлені різні зв'язки, а також введені знаки, що нагадують про приклади, дослідах, що залучаються для конкретизації абстрактного матеріалу.


СИСТЕМНЕ ТА СЛУЖБОВЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Програмне забезпечення. Операційні системи
Робота з основними елементами графічного інтерфейсу
Встановлення й видалення програм
Основні поняття Windows
Поняття файлової системи
Компютерні віруси та антивірусні програмиКОМП'ЮТЕРНІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ

ОПОРНІ КОНСПЕКТИ З ТЕМИ ЕЛЕКТРОННІ ТАБЛИЦІ EXCEL

Системи опрацювання числових даних. Табличний процесор

Уведення даних
Повідомлення про помилки та причини їх появлення
Формати чисел
Типи посилань
Фикористання функцій
Математичні функції
Функції дати й часу
Статистичні функції
Логічні функції

      Логічні вирази
     Табулювання функцій

     Графічне знаходження коренів рівняння
    
Знаходження коренів рівняння за допомогою
     "підбір параметра"