ПРАКТИЧНІ РОБОТИ

 

        При вивченні будь-якої комп’ютерної прогарами більша частина навчального часу відводиться практичній роботі на ПК.

     Практична робота це вид навчального заняття, на якому викладач організовує детальний розгляд окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання учнями сформульованих завдань.

     Основна дидактична мета практичного заняття – розширення, поглиблення й деталізація наукових знань, отриманих учнями на лекціях та в процесі самостійної роботи і спрямованих на підвищення рівня засвоєння навчального матеріалу, прищеплення умінь і навичок, розвиток наукового мислення та усного мовлення учнів.

      Перелік тем і зміст практичних занять визначається робочою навчальною програмою дисципліни.

      Після необхідної теоретичної підготовки, учні приступають до самостійної практичної роботи на ПК.

Практичні роботи бувають:

  1. Навчального характеру – виконуючи їх, учні знайомляться з основними можливостями навчального додатку, діючи по алгоритму, який покроково описує порядок виконання завдання. Ці роботи також мають і весь необхідний теоретичний матеріал.
  2. Тренувального змісту – вони містять короткий алгоритм або підказку, які допомагають учням виконати завдання. Якщо запропонована задача аналогічна уже розібраній, то і підказки вона не містить.
  3. Творчого характеру – виконуючи її, учні базуються на вміннях і навичках, отриманих на попередніх заняттях для розширення нових нестандартних задач, а також змушені самостійно засвоїти нову інформацію або можливість додатку, що вивчається.

ТЕКСТОВИЙ РЕДАКТОР

Використання стилів
Мета: навчитись використовувати стилі символів та абзаців для форматування тексту та створення автоматичного змісту документа.
Використання табуляції 
Мета: навчитись використовувати табуляцію для оформлення документів
Вставлення зображення
Мета: Навчитись вставляти зображення у текстовий документ, використовувати інструменти для роботи з зображеннями
Створення спеціальних графічних об'єктів
Мета: навчитись вставляти SmartArt у текстовий документ, використовувати інструменти для роботи з SmartArt
Створення складних таблиць
Мета: Навчитися створювати блок-схеми за допомогою таблиць
Форматування документу
Мета: закріпити навички форматування елементів документа (символів, абзаців, сторінок, колонок)
Цикл практичних робіт
1. Форматування тексту  (навчитись використовувати команди меню та кнопки панелі Інструментів текстового процесора Word для форматування тексту)
2. Робота із списками (навчитись використовувати команди меню та кнопки панелі інструментів Форматирование текстового процесора Word при роботі зі списками різних типів
3. Використання художнього тексту WordArt (навчитись використовувати художній текст для офомлення документів)
4. Створення зображень авчитись використовувати команди для створення найпростіших малюнків)
5. Робота з колонтитулами (навчитися вставляти в текст колонтитули; дати поняття про їх призначення, редагування; розвивати навички роботи на комп’ютері)


 КОМП'ЮТЕРНА ГРАФІКА
Векторна графіка CorelDraw
Створення та редагування простих фігур. Малювання ліній
Мета. Ознайомитися з основними можливостями інструментів, навчитися змінювати розмір та орієнтацію друкованого листа
Редагування заливки та абрису об'єктів
Мета: систематизувати та узагальнити відомості про колір заливки та абрису; навчитися створювати заготовки, що складаються з декілька кольорових переходів; навчитися створювати ілюстрації з використанням власних кольорів і заливки
Новорічна ялинка
Мета: сформувати навички роботи з основними можливостями інструментів, створювати власні малюнки; виховувати естетичний смак та інтерес до предмету
Ялинкова прикраса
Мета: сформувати навички роботи з основними можливостями інструментів, створювати власні малюнки; виховувати естетичний смак та інтерес до предмету