ПРАКТИЧНІ РОБОТИ З ТЕМИ ТЕКСТОВИЙ РЕДАКТОР

Мета: навчитись використовувати стилі символів та абзаців для форматування тексту та створення автоматичного змісту документа.

Мета: навчитись використовувати табуляцію для оформлення документів

Мета: Навчитись вставляти зображення у текстовий документ, використовувати інструменти для роботи з зображеннями

Мета: навчитись вставляти SmartArt у текстовий документ, використовувати інструменти для роботи з SmartArt

Мета: Навчитися створювати блок-схеми за допомогою таблиць

Мета: закріпити навички форматування елементів документа (символів, абзаців, сторінок, колонок)

Назва

Мета
1. Форматування тексту

Навчитись використовувати команди меню та кнопки панелі Інструментів текстового процесора Word для форматування тексту

2. Робота із списками
Навчитись використовувати команди меню та кнопки панелі інструментів Форматирование текстового процесора Word при роботі зі списками різних типів

3. Використання художнього тексту WordArt
Навчитись використовувати художній текст для офомлення документів


4. Створення зображень


Навчитись використовувати команди для створення найпростіших малюнків


5. Робота з колонтитулами

Навчитися вставляти в текст колонтитули; дати поняття про їх призначення, редагування; розвивати навички роботи на комп’ютері