Головна » 2011 » Сентябрь » 25 » СЛОВНИК-ДОВІДНИК
16:54
СЛОВНИК-ДОВІДНИК
Основи алгоритмізації та програмування

Алгоритм
– це скінченна послідовність команд (вказівок), що визначає, які дії та в якому порядку потрібно виконати, щоб досягти поставленої мети.


Дискретність (лат. discretus – розділений, розривний) алгоритму означає, що його виконання зводиться до виконання окремих дій (кроків) у певній послідовності.

Визначеність (або детермінованість (лат. determinans – визначальний)) алгоритму означає, що для заданого набору значень початкових (вхідних) даних алгоритм однозначно визначає порядок дій виконавця та результат цих дій.

Виконуваність алгоритму означає, що алгоритм, призначений для певного виконавця, може містити тільки команди, які входять до системи команд цього виконавця.

Зрозумілість – формулювання дій алгоритму повинно бути орієнтоване на конкретного виконавця

Скінченність алгоритму означає, що його виконання закінчиться після скінченної (можливо, досить великої) кількості кроків і за скінченний час при будь-яких допустимих значеннях початкових даних.

Результативність алгоритму означає, що після закінчення його виконання обов’язково одержуються результати, які відповідають поставленій меті.

Масовість алгоритму означає, що алгоритм може бути застосований до цілого класу однотипних задач, для яких спільними є умова та хід розв’язування та які відрізняються тільки початковими даними.

Обчислювальні алгоритми – алгоритми, які працюють з числами, векторами, матрицями.

Інформаційні алгоритми – набір простих процедур обробки великих об’ємів інформації.

Управляючі (керувальні) алгоритми обробляють дані, що надходять до них від зовнішніх процесів, і результатом їх роботи є клерувальний сигнал як реакція на швидку зміну вхідних даних.

Мова програмування – це система позначень та правил для точного та зрозумілого записування алгоритмів та їх виконання.

Комп’ютерна програма – алгоритм записаний певною мовою програмування.

Формальне виконання алгоритму – це таке його виконання, коли сам виконавець не знає ні постановки задачі, ні змісту отриманих результатів, але, чітко виконуючи усі дії, записані в алгоритмі, досягає результату.

Інтерпретатор – системна програма, яка здійснює синтаксичний контроль операторів початкового тексту програми та послідовне виконання її команд (операторів)

Компілятор – системна програма, яка здійснює переведення всього початкового тексту програми в машинний код

Аргумент – це величина, значення якої ми знаємо на початку та вводимо в процесі розв’язування задачі

Результат – це величина, значення якої отримується внаслідок виконання алгоритму

Проміжна величина – це величина, яка додатково вводиться в процесі розробки алгоритму

Службові слова – це зарезервовані слова, що їх використовують для написання програми.

Величина – це ті дані, з якими працює порграма

Сталі величини – величини, які не змінюють свого значення протягом виконання всього алгоритму

Змінні величини – величини, які можуть змінювати своє значення протягом виконання алгоритму

Поточне значення величини – будь-яка величина, що у визначений моменту часу приймає певне значення

Лінійний алгоритм – алгоритм, в якому команди виконуються послідовно в часі одна за одною

Розгалужений алгоритм – алгоритм, що містить хоча б одну умову, в результаті перевірки якої здійснюється перехід до одного з можливих кроків

Циклічний алгоритм – алгоритм, в якому певна послідовність команд повторюється кілька разів з новими вхідними даними

Допоміжний алгоритм – алгоритм, який створено наперед і викликається та повністю виконується в даному алгоритмі тоді, коли виникає в цьому необхідністьАПАРАТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ


Переглядів: 1171 | Додав: Аня | Рейтинг: 5.0/1