У 2008 році учениця Конотопської гімназії Конотопської міської ради Сумської області Нікітчук Тетяна стала переможцем програми «Samsung на зустріч знанням» 2008 року.
    
    У жовтні 2008 року навчальний заклад отримує у своє розпорядження не просто персональні комп'ютери, а сучасний комп'ютерний клас. Для розміщення цього класу було створено ще один кабінет інформаційно-комунікаційний технологій.
 

 
     Кабінет інформатики призначений для формування інформаційно-освітнього і культурного середовища, що створюється з використанням апаратно-програмних засобів інформаційних технологій та інших сучасних засобів навчання.

      Основною метою кабінету інформатики є забезпечення належних умов для проведення навчально-виховного процесу та розв'язання школою завдань, визначених цілями та змістом освіти відповідно до Державного стандарту базової і повної середньої освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року №24.

      Завданням кабінету є забезпечення технічних і методичних передумов для формування інформаційної культури учнів, навчальної діяльності учнів засобами новітніх технологій, наступності між ступенями освіти, єдності між теоретичними і практичними складовими змісту освіти. Облаштування, обладнання кабінету здійснюється відповідно до вимог Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу.
 
     Основна мета діяльності кабінету інформатики - забезпечення доступу учнів до знань з інформатики, можливостей формування практичних умінь та навичок роботи з комп'ютером, оволодіння сучасними інформаційними технологіями, вміння користуватися Інтернетом, виховання інформаційної культури, інтересу та любові до інформатики, формування в учнів уявлення про інформаційне суспільство.
 
ОСНОВНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ


Лист МОН України №1/9-444 від 02.09.2004 р.
    РОЗ'ЯСНЕННЯ
стосовно надання «Свідоцтва про визнання відповідності педагогічним вимогам»
комп'ютерній техніці


      У зв'язку з необхідністю оснащення загальноосвітніх навчальних закладів України комп'ютерною технікою і програмним забезпеченням, що відповідають єдиним педагогічним, технічним, санітарно-гігієнічним та іншим вимогам, Міністерство освіти і науки роз'яснює:
     1. Комп'ютерна техніка разом з комп'ютерними програмами, що входять до її складу, та використовуються у навчальному процесі загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів, є засобами навчання і повинні відповідати всім загальним вимогам до засобів навчання (відповідність навчальним програмам, вимогам безпеки тощо). Особливу увагу слід звертати на відповідність комп'ютерних програм вимогам законодавства про авторське право. За наявності неліцензійних комп'ютерних програм слід провести їх легалізацію.Крім того, засоби комп'ютерної техніки повинні мати технічні характеристики, які забезпечують виконання навчальних комп'ютерних програм, рекомендованих міністерством для використання у навчальному процесі. Підтвердженням відповідності комп'ютерної техніки зазначеним вимогам є Свідоцтво про визнання відповідності педагогічним вимогам.Свідоцтво надається відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 07.06.2001 р. N 440 „Про затвердження Порядку надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтва Міністерства освіти і науки України”.
     2. Свідоцтво надається засобам комп'ютерної техніки, які освоєні у виробництві та мають зареєстровані в установленому порядку технічні умови.
     3. Для одержання Свідоцтва виробник (постачальник) засобу комп'ютерної техніки звертається з листом-клопотанням про проведення експертизи до Науково-методичного центру організації розробки та виробництва засобів навчання МОН України.
     У листі-клопотанні зазначаються: повна назва виробу, вид та адресація виробу (кому адресований засіб навчання, тип навчального закладу відповідно до освітнього чи освітньо-кваліфікаційного рівня, спеціалізація), його відповідність навчальній програмі із зазначенням предмета чи курсу (дисципліни), для якого призначений засіб навчання, дотримання державних і галузевих стандартів і норм на виріб.
     До листа додаються у 3-х примірниках копії таких документів: технічні умови (ТУ), паспорт (формуляр), експлуатаційна документація, висновок органів Міністерства охорони здоров'я України про відповідність вимогам Державних санітарних норм і правил ДСанПіН 5.5.5.009-98, сертифікат відповідності УкрСЕПРО, відомості про виробника або постачальника (назва підприємства, основна спеціалізація, адреса, телефон, електронна пошта, прізвище, ім'я, по батькові керівника).
     4. Комп'ютерна техніка, що використовується в навчальному процесі, повинна мати Свідоцтво незалежно від джерела фінансування її придбання (бюджетні кошти, спонсорська допомога тощо). Ця вимога не поширюється на комп'ютерну техніку, що використовується в адміністративно-господарській діяльності.
Просимо це роз'яснення довести до відома керівників районних відділів освіти, загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів, тендерних комітетів, що вирішують питання закупівлі комп'ютерної техніки, та постачальників.
 
 
Заступник Міністра                                                      В.О.Огнев'юк

ДОКУМЕНТАЦІЯ КАБІНЕТУ