СТРУКТУРА ШКІЛЬНОГО КУРСУ ІНФОРМАТИКИ
В 2014-2015 н.р.
 
 

ПРОГРАМИ ШКІЛЬНОГО КУРСУ ІНФОРМАТИКИ 

 «Сходинки до інформатики. 2-4 класи» для загальноосвітніх навчальних закладів (автори програми: Морзе Н.В., Ломаковська Г.В., Проценко Г.О., Коршунова О.В., Ривкінд Й.Я., Ривкінд Ф.М.), відповідно до нового Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого у 2011 р.

  Програма пропедевтичного курсу інформатики «Кроки до інформатики. Шукачі скарбів» для 2-4 класів.
  (автор: Коршунова О.В. (Коршунова О.В., Інформатика. 2-4 класи: Навчально-методичний посібник. — Харків: ФОП Співак Т.К., 2008. — 368 с.)    
    
  Програма пропедевтичного курсу «Комп’ютерленд» Інформатика. Початковий курс. 2-4 класи». Автор: Антонова О.П., Шепетівський НВК №2 школа-гімназія, Хмельницька область. (Протокол засідання Навчально-методичної комісії МОНУ №1 від 13.01.2011)
  Програма курсу «Інформатика» для 5-6 класів.  Автори: Ривкінд Й.Я., Ломаковська Г.В., Колесников С.Я.,
        (Науково-методичний журнал «Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах» № 4-5, 2006 р., Науково-методичний журнал "Комп'ютер у школі та сім'ї" № 6, 2006 р.)
   

   Програма пропедевтичного курсу інформатики «Шукачі скарбів. ІІ рівень» для учнів 5-8 класів 
   рекомендована Міністерством освіти і науки України  (лист №1.4/18-Г-416 від 01.07.10р. Протокол № 2 від 10.06.10р.). Схвалено МОНУ.
   

    Навчальна програма пропедевтичного курсу інформатики для учнів 5-6 класів загальноосвітніх навчальних закладів за навчально-методичним комплексом «ІНФОмандри»
       Схвалено Науково-методичною комісією з інформатики Науково-методичної ради з питань освіти МОН України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах   (протокол № 2 від 10.06.2010 р.). Укладач: Казанцева Ольга Павлівна - вчитель інформатики Херсонського ліцею журналістики, бізнесу та правознавства Херсонської міської ради, вчитель методист, спеціаліст вищої категорії
   

    Програма курсу "Вступ до програмування мовою Лого" для 5-6 класу.
 Автор: Пахомова Г.В., ведучий спеціаліст відділу розробок та досліджень БУ «ОРТ» у країнах СНД. (Протокол засідання Навчально-методичної комісії МОН №1 від 13.01.2011). Науково-методичний журнал «Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах» № 5-6, 2010 р.
   
  Програма курсу «Основи інформатики. 7 клас» 

 Автори: І.Володіна, В.Володін, Ю.Дорошенко, Ю.Столяров   (Науково-методичний журнал «Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах» № 4, 2007 р.)   Міністерство освіти і науки України: лист МОН України № 1/11-983 від 31.03.08   Може викладатися по 2 години, або по 1 годині на тиждень

 

  Програма курсу «Основи інформатики. 8 клас»

 Автори: І.Володіна, В.Володін, Ю.Столяров (Науково-методичний журнал "Комп'ютер у школі та сім'ї" № 6, 2008 р.)  Міністерство освіти і науки України: лист МОН України № 1/11-983 від 31.03.08. Може викладатися по 2 години, або по 1 годині на тиждень

 

  Програма курсу «Основи інформатики. 9 клас»

 Автори: І.Володіна, В.Володін, Ю.Столяров (Науково-методичний журнал "Комп'ютер у школі та сім'ї" № 6, 2008 р.)  Міністерство освіти і науки України: лист МОН України № 1/11-983 від 31.03.08. Може викладатися по 2 години, або по 1 годині на тиждень

 

   Інформатика. Єдиний базовий курс. 7-9 класи  Автори: Пилипчук О.П., Сальнікова І.І., Шестопалов Є.А.

        (Протокол засідання Навчально-методичної комісії МОН №1 від 13.01.2011)

 

   Інформатика. Навчальна програма для 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів

 Автори: І.О. Завадський, Ю.О. Дорошенко, Ж.В. Потапова. Збірник навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів, Київ, BHV, 2009р, стр. 368

   Інформатика. Навчальна програма для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів.  Рівень стандарту.    Затверджена Міністерством освіти і науки України» (наказ Міністерства від 28.10.2010 № 1021).   Розміщено на сайті МОНУ. Лист МОНУ № 1/9-862 від 29.11.2010 «Про навчальні програми з інформатики для старшої школи»: якщо в навчальному плані на інформатику відводиться по 1 годині в 10 та 11 класі.     

  Інформатика. Навчальна програма для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Академічний рівень.  Затверджена Міністерством освіти і науки України» (наказ Міністерства від 28.10.2010 № 1021).   Розміщено на сайті МОНУ. Лист МОНУ № 1/9-862 від 29.11.2010 «Про навчальні програми з інформатики для старшої школи»: якщо в навчальному плані на інформатику відводиться 1 година в 10 класі та 2 години в 11 класі.    

     Профільний рівень (тільки для інформаційно-технологічного профілю, за рахунок інваріантної
     складової - 5 годин на тиждень). Відповідно до листа МОНУ від 29.11.2010 № 1/9-862 «Про навчальні програми з інформатики для старшої школи» слід використовувати програму для академічного рівня + курси за вибором (спецкурси) 
   «Навчальна програма поглибленого вивчення інформатики для 8-12 класів»(Т.П. Караванова, В.П. Костюков) Інформатика. Збірник "Програми для профільного навчання та допрофільної підготовки” (Київ, Видавнича група BHV, 2009)
 

   10-11 клас: «Навчальна програма поглибленого вивчення інформатики для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів». Затверджена Міністерством освіти і науки України» (наказ Міністерства від 28.10.2010 № 1021). Розміщено на сайті МОН, яка є продовженням програми для 8-9 класу         (Лист МОН N 1/9-862 від 29.11.2010 р. Про навчальні програми з інформатики для старшої школи)
          


Курси за вибором
Перелік спецкурсів, курсів за вибором, які можна використовувати для будь-якого профілю, в тому числі й для інформаційно-технологічного.
    
    Програма курсу за вибором«Основи комп'ютерної графіки»  (Ю.О.Дорошенко, І.О. Завадський)
    Збірник навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів, Київ, BHV, 2009р, стр. 92-108
    
   
  Програма курсу за вибором «Основи веб-дизайну» (І.О. Завадський, Н.С. Прокопенко)
    Збірник навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів, Київ, BHV, 2009р, стр. 109-124
    
   Програма курсу за вибором «Сучасні офісні інформаційні технології»
     (Ю.О. Дорошенко, В.В. Лапінський, Л.А. Карташова)  Збірник навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів, Київ, BHV, 2009р, стр. 125-146
    
   
     Програма курсу за вибором «Основи візуального програмування» (І.О. Завадський)
    Збірник навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів, Київ, BHV, 2009р, стр. 147-164
   
      Програма курсу за вибором «Інформаційні технології проектування» (Ю.О. Дорошенко)
    Збірник навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів, Київ, BHV, 2009р, стр. 165-204
   

      Програма курсу за вибором «Основи комп'ютерної безпеки» (В.П. Пасько, Н.С. Прокопенко)
    Збірник навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів, Київ, BHV, 2009р, стр. 205-214
    

       Програма курсу за вибором «Основи Інтернету» (Ю.О. Дорошенко, І.О. Завадський, Н.С. Прокопенко)
    Збірник навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів, Київ, BHV, 2009р, стр. 215-227
    

    Програма курсу за вибором «Основи створення комп'ютерних презентацій»
     (І.О. Завадський, Н.С., Прокопенко, Т.Г. Проценко) Збірник навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів, Київ, BHV, 2009р, стр. 228-237
   

    Програма курсу за вибором «Місrosoft Excel у профільному навчанні» (А.П. Забарна, Ю.В. Триус, І.О. Завадський)  Збірник навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів, Київ, BHV, 2009р, стр. 238-258
   
    Програма курсу за вибором «Інформаційний працівник» (В.П. Костюков, Є.В. Мотурнак)
    Збірник навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів, Київ, BHV, 2009р, стр. 259-277
   

    Програма курсу за вибором "Основи алгоритмізації та програмування"    для організації профільного навчання у старших класах загальноосвітніх навчальних закладів. Автори: В.П. Костюков, Т.П. Караванова. (Протокол засідання Навчально-методичної комісії МОН №1 від 13.01.2011) Розміщено на сайті МОНУ.
   
   Програма курсу за вибором "Основи робототехніки" для вивчення у 5-8 класах. Сайт "ПроЛего".
   Укладач: Кожем'яка Д.І. Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах (протокол № 4 від 28.05.2009 року науково-методичної ради з питань Мііністерства освіти і науки України).
   
    Програма курсу за вибором «Основи апаратного та програмного забезпечення персонального комп’ютера» (автори: Бойко Ю., Войцеховський М., Дзюба С.). Програму «Схвалено для використання у ЗНЗ» (Лист від 13.01.2012 №14.1/12-Г-8, протокол комісії з інформатики Науково-методичної ради з питань освіти МОН молодьспорту №8 від 22.12.2011 р.). 4 год. на тиждень. (Інформатика. – Вид-во «Шкільний світ». −  №5. − 2012)