Головна » 2011 » Сентябрь » 11 » ПРАКТИЧНІ РОБОТИ
00:51
ПРАКТИЧНІ РОБОТИ

        При вивченні будь-якої комп’ютерної прогарами більша частина навчального часу відводиться практичній роботі на ПК.

     Практична робота це вид навчального заняття, на якому викладач організовує детальний розгляд окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання учнями сформульованих завдань.

     Основна дидактична мета практичного заняття – розширення, поглиблення й деталізація наукових знань, отриманих учнями на лекціях та в процесі самостійної роботи і спрямованих на підвищення рівня засвоєння навчального матеріалу, прищеплення умінь і навичок, розвиток наукового мислення та усного мовлення учнів.

      Перелік тем і зміст практичних занять визначається робочою навчальною програмою дисципліни.

      Після необхідної теоретичної підготовки, учні приступають до самостійної практичної роботи на ПК.

Практичні роботи бувають:

  1. Навчального характеру – виконуючи їх, учні знайомляться з основними можливостями навчального додатку, діючи по алгоритму, який покроково описує порядок виконання завдання. Ці роботи також мають і весь необхідний теоретичний матеріал.
  2. Тренувального змісту – вони містять короткий алгоритм або підказку, які допомагають учням виконати завдання. Якщо запропонована задача аналогічна уже розібраній, то і підказки вона не містить.
  3. Творчого характеру – виконуючи її, учні базуються на вміннях і навичках, отриманих на попередніх заняттях для розширення нових нестандартних задач, а також змушені самостійно засвоїти нову інформацію або можливість додатку, що вивчається.

ТЕКСТОВИЙ РЕДАКТОР

Використання стилів
Мета: навчитись використовувати стилі символів та абзаців для форматування тексту та створення автоматичного змісту документа.

Використання табуляції 
Мета: навчитись використовувати табуляцію для оформлення документів

Вставлення зображення
Мета: Навчитись вставляти зображення у текстовий документ, використовувати інструменти для роботи з зображеннями

Створення спеціальних графічних об'єктів
Мета: навчитись вставляти SmartArt у текстовий документ, використовувати інструменти для роботи з SmartArt

Створення складних таблиць
Мета: Навчитися створювати блок-схеми за допомогою таблиць

Форматування документу
Мета: закріпити навички форматування елементів документа (символів, абзаців, сторінок, колонок)

Цикл практичних робіт
1. Форматування тексту  (навчитись використовувати команди меню та кнопки панелі Інструментів текстового процесора Word для форматування тексту)
2. Робота із списками (навчитись використовувати команди меню та кнопки панелі інструментів Форматирование текстового процесора Word при роботі зі списками різних типів
3. Використання художнього тексту WordArt (навчитись використовувати художній текст для офомлення документів)
4. Створення зображень авчитись використовувати команди для створення найпростіших малюнків)
5. Робота з колонтитулами (навчитися вставляти в текст колонтитули; дати поняття про їх призначення, редагування; розвивати навички роботи на комп’ютері)


 КОМП'ЮТЕРНА ГРАФІКА
Векторна графіка CorelDraw


Створення та редагування простих фігур. Малювання ліній
Мета. Ознайомитися з основними можливостями інструментів, навчитися змінювати розмір та орієнтацію друкованого листа

Редагування заливки та абрису об'єктів
Мета: систематизувати та узагальнити відомості про колір заливки та абрису; навчитися створювати заготовки, що складаються з декілька кольорових переходів;
навчитися створювати ілюстрації з використанням власних кольорів і заливки


Новорічна ялинка
Мета: сформувати навички роботи з основними можливостями інструментів, створювати власні малюнки; виховувати естетичний смак та інтерес до предмету

Ялинкова прикраса

Мета: сформувати навички роботи з основними можливостями інструментів, створювати власні малюнки; виховувати естетичний смак та інтерес до предмету


КОМПЮТЕРНІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ

Розробка слайдової презентації

ЕЛЕКТРОННІ ТАБЛИЦІ EXCEL

Форматування даних, комірок і діапазонів комірок

Уведення та форматування даних

Мета: сформувати навички форматування даних, комірок, діапазонів комірок в електронній таблиці

Використання найпростіших формул
Мета: сформувати вміння вводити дані в комірки, створювати посилання та обчислювати за допомогою формул

Створення та заповнення електронних таблиць
Мета: засвоєння основним можливостей та призначення програми MS Excel, поняття книги, аркуша, рядка, стовпця, комірки, активної комірки, її вмісту та адреси; сформувати навички введення даних в активну комірку, редагування

Побудова діаграм

Побудова діаграм (2)
          Мета: закріпити навички роботи з ЕТ Excel; поглибити знання по темі «Діаграми»; навчити будувати різноманітні типи діаграм, графіків у електронній таблиці;
          сформувати вміння створювати різні діаграми; вдосконалювати навички роботи на ПКПобудова діаграми типу "поверхня"

Табулювання функцій

Графічне знаходження коренів рівняння

Знаходження коренів рівняння за допомогою "Підбір параметра"


БАЗИ ДАНИХ ACCESS

Створення і редагування таблиць
          Мета: формування навичок створення баз даних, зокрема таблиць баз даних у режимі Конструктора; відпрацювання навичок визначення типу даних

Пошук інформації в базі даних за допомогою фільтрів. Сортування інформації
          Мета: навчитися знаходити в базі даних потрібну інформацію, використовуючи Фільтр по виділеному, розширений фільтр; навчитися робити сортування інформації

Вставка об'єкта OLE у таблицю. Створення зв'язків між таблицями
          Мета: навчитися створювати таблицю з полем об’єкта OLE; створювати зв’язки між таблицями;
          закріпити знання про зв’язки з відношеннями «один-до-одного», «один-до-багатьох»

Створення простого запиту

         Мета: навчитися створювати простий запит

Створення запиту на вибірку
         Мета: навчитися створювати запит на вибірку за допомогою бланка запиту за зразком у режимі Конструктора

Створення запиту з параметром

         Мета: навчитися створювати запит з параметром за допомогою бланка запиту за зразком у режимі Конструктора

Підсумкові запити
         Мета: закріпити навички створення бланка запиту за зразком у режимі Конструктора; навчитися створювати підсумковий запит, використовуючи
         групові операції й підсумкові функції

Переглядів: 3609 | Додав: Аня | Рейтинг: 5.0/2